Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam An - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam An - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam An - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam An - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam An - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam An - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02356.288566

0972711233 (Bí thư Đảng ủy xã)

         0905.464.707 (Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã)

         Trực ban Công an: 0235 3849113

 

Bản đồ địa lý

diaphan

KHÓ NHƯNG PHẢI LÀM VÌ NHÂN DÂN XÃ NHÀ

PDF.InEmail

Đây là nhận định của lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Tam An trong việc tập trung triển khai thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh Quảng Nam.

Để kịp thời triển khai thực hiện Quyết định số 1214/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ Tướng chính phủ quy định về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

anh ra soat covid-19

UBND xã Tam An tiến hành họp BCĐ, thành lập tổ công tác triển khai rà soát cụ thể các nhóm đối tượng thuộc diện được hưởng đến tận địa bàn thôn. Tổ công tác xã được thành lập với 20 thành viên và tiến hành rà soát cụ thể từng thôn. Qua 4 ngày thực hiện rà soát kê khai từ ngày 12-15/5/2020 kết quả sơ bộ được ước tính cụ thể như sau:

- Nhóm 1: Về hỗ trợ người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong doanh nghiệp phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương: nhóm này tổ công tác xã chưa nhận được thông tin đề nghị từ phía các doanh nghiệp.

- Nhóm 2: Hỗ trợ hộ kinh doanh: có 15 trường hợp;

- Nhóm 3: Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp: có 10 trường hợp;

- Nhóm 4: Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm: có trên 250 trường hợp;

- Nhóm 5: Hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng: có 80 trường hợp;

- Nhóm 6: Hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng tại cộng đồng: có 460 đối tượng;

- Nhóm 7: Hỗ trợ đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo: có 37 hộ nghèo và 67 hộ cận nghèo;

- Nhóm 8: Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động: nhóm này Tổ công tác xã chưa tiếp nhận thông tin từ phía các doanh nghiệp.

nhien ra soat covid-19

Trong quá trình tổ chức rà soát kê khai thực hiện chính sách hỗ trợ của nhà nước cho người gặp khó khăn do đại dịch covid-19, phần lớn nhân dân rất phấn khởi và mong chờ được hỗ trợ; Tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp có bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 cụ thể như đối tượng làm nghề hớt tóc, các cơ sở và giáo viên mầm non tư tục và một số nhóm đối tượng lao động tự do khác... nhưng không thuộc diện kê khai theo Quyết định số 1214 ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh nên các đối tượng này vẫn còn những băn khoăn nhất định về chế độ hỗ trợ của nhà nước. Việc này Tổ công tác xã tiếp thu và báo cáo đề xuất về huyện để chờ ý kiến chỉ đạo trong thời gian đến.

Thu Ba


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

You are here:
Green Blue Orange Back to Top