Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam An - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam An - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam An - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam An - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam An - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam An - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02356.288566

0972711233 (Bí thư Đảng ủy xã)

         0905.464.707 (Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã)

         0905.646.806 (Trưởng Công an xã)

 

Bản đồ địa lý

diaphan
Chứng thực

Lọc tiêu đề 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở 85
2 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 68
3 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 54
4 Thủ tục chứng thực di chúc 50
5 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 54
6 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực 53
7 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch 46
8 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 54
9 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 48
10 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc 50

Trang 1 trong tổng số 2

You are here:
Green Blue Orange Back to Top